In Memoriam Kit Beckers.

Wat beteken je voor een vereniging als je meer dan 60 jaar lid van die club bent? Heb je meegelopen, zonder op te vallen, zo dat niemand je zal missen als je er niet bent?

Dat zou kunnen, maar dat is zeker niet het geval bij Gemengd Koor Don Bosco, dat deze week één van zijn vooraanstaande leden heeft verloren.

K I T TY  B E C K E R S – F R I N G S.

Als jong meisje werd Kit lid van Don Bosco in haar Lauradorp. Vanaf het begin zong zij als vaste alt stevig haar partijtje mee. Zelden miste zij een repetitie of een concert. Zij was er! Niet om de groep getalsmatig aan te vullen, maar als zangeres waar iedereen rekening mee hield en die een steun was voor haar mede-alten.

En het bleef niet bij zingen alleen. De overige leden van Don Bosco en het bestuur wisten al gauw wat zij  aan haar hadden. Het duurde niet lang of Kit deed haar woordje in diverse commissies en werd gekozen in het  bestuur. Met haar jeugd en verse ideeën bracht zij frisse wind in het  verenigingsleven.

Vele jaren diende zij het koor met haar inzet in bestuur en commissies. Kerstavonden, Don Bosco-feesten en Adventsconcerten waren niet compleet zonder de  feestelijke tafelversieringen die Kit telkens tevoorschijn wist te toveren.  Menigmaal ontving de vereniging na een concert in d’r Sjtee-Uul complimenten van deelnemende verenigingen en van bezoekers voor de gezellige inrichting van ons lokaal en de verzorging van de gasten.

Kit was er altijd. De laatste jaren kon het gebeuren dat zij samen met Jan ergens in den lande “Op cruise” was met hun boot en dat zij dreigde een repetitie of uitvoering te missen! Niets daarvan. Als het enigszins mogelijk was, lieten ze de boot de boot en kwam zij per auto naar repetitie of concert.!

 Zij was echt een hoeksteen van de vereniging. Niet voor niets werd zij bij gelegenheid van haar 50-jarig lidmaatschap geëerd als Erelid van Don Bosco.

Alle leden zullen Kit missen, Haar plek in het koor blijft nu leeg.

KIT, wees zo goed het Don Boscokoor samen met Don Bosco van boven in de gaten te houden. Rust in vrede.

 Jan, Mariëlle, Ralph en Anke onze oprechte deelneming en veel sterkte namens haar koor.

AVG Verklaring.

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Gemengd zangkoor Don Bosco het AVG-programma heeft doorlopen. Gemengd zangkoor Don Bosco verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gemengd zangkoor Don Bosco begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Gemengd zangkoor Don Bosco kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Gemengd zangkoor Don Bosco zijn raadpleegbaar en ter inzage beschikbaar.

Concert Heereveld op 24 juni 2018

Op zondag 24 juni 2018 om 15.00 u. verzorgt Gemengd koor “Don Bosco” een concert in verzorgingshuis “Heereveld” in Waubach- Landgraaf. Er wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht met liederen uit verschillende landen.