20-07-2021

Beste leden,

 Wat was het fijn elkaar weer te zien op 1 juli. Helaas waren enkele leden afwezig door vakantie, ziekte of andere werkzaamheden. Zoals op de bijeenkomst is medegedeeld beginnen we weer met repeteren in september. 

Op 2 september hopen we jullie weer allemaal te zien. In de tussentijd, blijf gezond en geniet van de zomer.

Namens Don Bosco,

Germa Beckers