In memoriam Liesbeth Lugas.

IN MEMORIAM LIESBETH LUGAS.

Op 17juli 2017  overleed ons lid Liesbeth Lugas-Wijckmans, partner van Wim Ooijen, moeder van Monica, beiden ook geruime tijd lid, bestuurslid en voorzitter van Don Bosco.

Liesbeth werd lid van ons koor op 1 september 1996,
Sopraan van het zuiverste soort. Rustig, niet opvallend of op de voorgrond tredend maar vanaf de eerste dag zong zij haar partij flink mee. Zij was steeds aanwezig en actief waar dat nodig was. Zij werd gerespecteerd door iedereen.
Dat leidde er toe, dat zij in april 2000 werd gekozen in het bestuur. Zij was bestuurslid van 2000 tot 2009 en vervolgens nog een tweede periode van 2012 tot 2014.
Ook als bestuurslid kon het koor steeds op haar steunen en gebruik maken van haar specifieke kwaliteiten. De activiteitencommissie profiteerde zeer van haar kunde en inzet. Zij had duidelijke ideeën van waar het koor behoefte aan had en zij wist haar mening en opvattingen goed naar voren te brengen.

Het jaar  2017 bracht haar veel problemen. Zij werd ernstig ziek; ze streed moedig tot het laatst  tegen haar ziekte  maar dat was een strijd die zij niet kon winnen. Op 17 juli overleed zij. Bij haar begrafenis in de kerk van de H. Theresia en Don Bosco in Lauradorp kwamen veel van onze leden haar de laatste eer bewijzen. Op zondag, 10 september wordt de Zeswekendienst in genoemde parochiekerk voor haar intentie opgedragen.