Een koor dat bruist van leven.

Jubilaarissen in 2017
Foto K.Beckers

Op 28-01-2017 vierden wij het jaarlijkse Patroonsfeest van
Don Bosco. Op de feestavond werden 7 jubilarissen in het zonnetje gezet door voorzitter Martien Beckers. Allereest Lenie v.d.Bolt en Marianne Pöschkens respectievelijk 50 en 40 jaar lid, en 5 maal 12.5jaar lid onze dirigent Patrick Heckmans en de dames Bella Didden-Senden en Mien Kunst en de heren Jan v.d.Bolt en Jan Beckers.