Over Don Bosco.

Info over Gemengd koor “Don Bosco”.

 

Het koor werd op 20 oktober 1938 opgericht als “Kerkelijk Mannenkoor”.
De in Lauradorp gehuisveste paters Salesianen waren de ‘geestelijke vaders’.
In 1959 ontstond er een meningsverschil over het al dan niet toelaten van dames in het koor.
Als gevolg hiervan werd op 01-05-1959 het koor opgesplitst in het “Kerkelijk mannen zangkoor” en het “Gemengd koor Don Bosco”  Op 20-10-1963 vierde het Gemengd koor “Don Bosco” haar 25-jarig bestaan en het koor ontving een vaandel.
Op 15-07-1967 fuseren het “Kerkelijk mannen zang koor” en het “Gemengd koor Don Bosco” en gingen verder als één koor onder de naam Gemengd zangkoor “Don Bosco”
Het Gemengd zangkoor “Don Bosco” werd een wereldlijk koor, al bleven de zangers en zangeressen tot 2008 trouw de kerkdiensten in hun parochiekerk in Lauradorp opluisteren.
De kerk werd in dat jaar gesloten tot verdriet van de tot dan overgebleven parochianen.
Sindsdien worden in onze parochiekerk geen diensten meer gehouden en luisteren wij meestal een keer per maand een mis op in een van de andere over gebleven 3 kerken van het parochiecluster Ubach over Worms.

Wij treden ook vaker op in verzorgingshuizen of op concerten bij bevriende koren in de omgeving.
Een traditie is het adventsconcert in “D’r Sjtee Uul” dat vrij toegangkelijk is voor iedereen.
Wij hopen in oktober 2018 ons 80-jarig bestaan te vieren.
Het koor bestaat momenteel uit ca.35 enthousiaste dames en heren, die elke week op donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur bij elkaar komen, om onder leiding van onze dirigent Patrick Heckmanns te repeteren.
Wij hebben geen open repetitie maar iedereen is altijd welkom om eens te proeven van de sfeer binnen het koor en de soort muziek die wij zingen.
Wij doen dit in ons verenigingslokaal der “Sjtee Uul” op de hoek van de Sloterstraat en de Maastrichterlaan in Lauradorp.
Verder worden wij bij eventuele activiteiten door nog eens 20 niet zingende leden bijgestaan, die steeds paraat staan indien dit nodig is.
Ons koor streeft naar kwaliteit, maar wij weten dat ook een prettige sfeer heel erg belangrijk is.

Na de repetitie is er dan ook nog de gezellige nazit, waarbij eventueel met een glaasje in de hand nog wat nagepraat kan worden.
Het repertoire bestaat buiten de diverse kerkelijke, steeds meer uit wereldlijke liederen, die uiteraard bij het grote publiek heel goed in het gehoor liggen.

Ons koor ontvangt subsidie van de Gemeente Landgraaf.

Gemengd koor “Don Bosco”is lid van kczb.