AVG Verklaring.

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Gemengd zangkoor Don Bosco het AVG-programma heeft doorlopen. Gemengd zangkoor Don Bosco verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gemengd zangkoor Don Bosco begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Gemengd zangkoor Don Bosco kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Gemengd zangkoor Don Bosco zijn raadpleegbaar en ter inzage beschikbaar.

Concert Heereveld op 24 juni 2018

Op zondag 24 juni 2018 om 15.00 u. verzorgt Gemengd koor “Don Bosco” een concert in verzorgingshuis “Heereveld” in Waubach- Landgraaf. Er wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht met liederen uit verschillende landen.

In memoriam Jan Bruls.

Hetgeen we al vreesden is nu werkelijkheid.
We zijn hem kwijt, voorgoed.
Ons bestuurslid, jarenlang secretaris, onze vriend


JAN BRULS

We treuren om hem maar blijven hem waarderen
en danken voor al wat hij voor ons koor heeft gedaan
en betekend.
Hij was in al zijn rust het steunpunt waarop we steeds
konden terugvallen.
Jan, Gegroet,
Bestuur, dirigent en leden
Gemengd Zangkoor Don Bosco Lauradorp/Landgraaf

In memoriam Liesbeth Lugas.

IN MEMORIAM LIESBETH LUGAS.

Op 17juli 2017  overleed ons lid Liesbeth Lugas-Wijckmans, partner van Wim Ooijen, moeder van Monica, beiden ook geruime tijd lid, bestuurslid en voorzitter van Don Bosco.

Liesbeth werd lid van ons koor op 1 september 1996,
Sopraan van het zuiverste soort. Rustig, niet opvallend of op de voorgrond tredend maar vanaf de eerste dag zong zij haar partij flink mee. Zij was steeds aanwezig en actief waar dat nodig was. Zij werd gerespecteerd door iedereen.
Dat leidde er toe, dat zij in april 2000 werd gekozen in het bestuur. Zij was bestuurslid van 2000 tot 2009 en vervolgens nog een tweede periode van 2012 tot 2014.
Ook als bestuurslid kon het koor steeds op haar steunen en gebruik maken van haar specifieke kwaliteiten. De activiteitencommissie profiteerde zeer van haar kunde en inzet. Zij had duidelijke ideeën van waar het koor behoefte aan had en zij wist haar mening en opvattingen goed naar voren te brengen.

Het jaar  2017 bracht haar veel problemen. Zij werd ernstig ziek; ze streed moedig tot het laatst  tegen haar ziekte  maar dat was een strijd die zij niet kon winnen. Op 17 juli overleed zij. Bij haar begrafenis in de kerk van de H. Theresia en Don Bosco in Lauradorp kwamen veel van onze leden haar de laatste eer bewijzen. Op zondag, 10 september wordt de Zeswekendienst in genoemde parochiekerk voor haar intentie opgedragen.

 

Bezoek van Liederkranz.

Bezoek Liederkranz.

De avond met de Liederkranz was geslaagd. Mai Haan, in topvorm, beantwoordde zingend alle kritische vragen van de aanklager Hari Knebel, met ondersteuning van vier heen en weer wiegende en meezingende gratiën als getuigen à decharge.

Dat er veel broodjes over waren had als oorzaak dat velen liever Thüringer Bratwurst hadden gehad. Maar die worst smaakt enkel in Thüringen.  De dames uit Jena hebben hun best gedaan ons te overtuigen. Maar koud is de worst zelfs in Thüringen niet zo lekker. De  teksten en  de melodieën van de oude Duitse volksliedjes roepen bij mij aangenamere gevoelens op dan de Anglo-Amerikaanse. Maar goed, smaken verschillen: ook wat de worsten en de broodjes betreft.

Groet met knipoog, Bert

Bezoek uit Jena.

 

Zangkoor uit Jena bezoekt Don Bosco in Landgraaf.

Op zondag 30 april verwacht gemengd koor “Don Bosco” Landgraaf bezoek van vrienden uit Duitsland.
“Don Bosco” maakte t.g.v. het 70 jarig bestaan van de vereniging een concertreis naar Jena. Daar concerteerde Don Bosco samen met zangvereniging “Jenaer Liederkranz”. “Don Bosco” luisterde eveneens een dienst op in de “Unseren Lieben Frauen Kirche” ook wel “Schillerkirche” genoemd. Dat alles was aanleiding, dat beide verenigingen een vriendschapsband opbouwden die geleid heeft tot contacten over en weer.
Beide koren hebben sindsdien al vaker concerten gegeven zowel in Jena als in Landgraaf. Ook is er al vaker een afvaardiging op een van de jubilea van een van beiden present geweest.
Het gemengd koor der Jenaer Liederkranz 1885 e.V. uit Thüringen gaat dezer dagen op concertreis naar Amsterdam, waar ze in de Mozes en Aäron kerk een optreden verzorgen. Zij willen graag op de terugweg naar huis een tussenstop maken in Aken en daarbij een bezoek brengen aan “Don Bosco” in Landgraaf.
Uiteraard verheugen wij ons daar dan ook zeer op. Na een gezamenlijke koffietafel is er ook nu weer een kort optreden van beide koren gepland.